Normatives i documentació

Normativa de la MLP

31/03/2015

Amb el pagament de la inscripció, que donarà accés a la Mollerussa Lan Party, s'accepten sense restriccions els termes i condicions que es detallen a continuació:

L'organització de la Mollerussa Lan Party es reserva el dret de modificar total o parcialment, els presents termes i condicions en qualsevol moment.

Aquests canvis o modificacions es notificaran mitjançant la publicació en aquesta mateixa pàgina web o via correu electrònic a aquelles persones inscrites.

Si per qualsevol motiu no accepta els termes i condicions, finalitzi la inscripció en la Mollerussa Lan Party aquí mateix.

Podran participar en la MLP:

  • Persones físiques majors d'edat
  • Persones físiques d'entre 14 i 18 anys amb la corresponent autorització signada pels pares o tutors del participant
  • Persones físiques menors de 14 anys acompanyats d'un major d'edat que es responsabilitzi d'elles. En aquells casos en els quals l'acompanyant, responsable del menor, no fos pare o tutor, aquest haurà de presentar la deguda autorització en la qual ha de constar les dades personals del participant menor de 14 anys, així com les dades personals del responsable del mateix. Aquesta autorització haurà d'anar signada degudament pels pares o tutors del menor.

Les places per participar en la Mollerussa Lan Party són limitades i per estricte ordre d'arribada dels formularis d'inscripció degudament complementats, sempre que el pagament s'hagi realitzat i validat. L'associació Mollerussa Lan Party es reserva la facultat d'adoptar criteris alternatius en determinades circumstàncies, sense necessitat de previ avís.

En el supòsit de no quedar places vacants, s'enviarà una comunicació a l'interessat indicant-li la seva inclusió en la llista d'espera, no procedint el cobrament de la quota fins que no se li assigni una plaça per a l'organització.

Els participants hauran de tenir un mitjà d'identificació personal, ja sigui DNI o passaport, per identificar-se en el moment en què ho requereixi qualsevol membre de l'organització.

L'organització es reserva el dret d'admissió de les sol·licituds de participació de l'esdeveniment. L'import de la quota d'inscripció d'aquelles sol·licituds que per qualsevol causa no siguin admeses, serà reintegrat al seu titular.

 

Tornejos i Horaris

Tornejos i Horaris

Tornejos i Horaris

18/10/2021

Tornejos i Horaris

Tornejos i Horaris

FC 24

Tornejos i Horaris

22/09/2018

FC 24

FC 24
FC 24

League Of legends

Tornejos i Horaris

23/08/2018

League Of legends

League Of legends
League Of legends

TEAMFIGHT TACTICS

Tornejos i Horaris

01/10/2019

TEAMFIGHT TACTICS 1V1

TEAMFIGHT TACTICS
TEAMFIGHT TACTICS

Valorant

Tornejos i Horaris

30/10/2020

Torneig Valorant , Mollerussa lan party

Valorant
Valorant

Counter Strike 2

Tornejos i Horaris

30/10/2021

Counter Strike 2

Counter Strike 2
Counter Strike 2

Fall Guys

Tornejos i Horaris

28/09/2022

Fall Guys

Fall Guys
Fall Guys