Normatives i documentació

Normativa de la MLP

31/03/2015 0:00:00

Amb el pagament de la inscripció, que donarà accés a la Mollerussa Lan Party, s'accepten sense restriccions els termes i condicions que es detallen a continuació:

L'organització de la Mollerussa Lan Party es reserva el dret de modificar total o parcialment, els presents termes i condicions en qualsevol moment.

Aquests canvis o modificacions es notificaran mitjançant la publicació en aquesta mateixa pàgina web o via correu electrònic a aquelles persones inscrites.

Si per qualsevol motiu no accepta els termes i condicions, finalitzi la inscripció en la Mollerussa Lan Party aquí mateix.

Podran participar en la MLP:

  • Persones físiques majors d'edat
  • Persones físiques d'entre 14 i 18 anys amb la corresponent autorització signada pels pares o tutors del participant
  • Persones físiques menors de 14 anys acompanyats d'un major d'edat que es responsabilitzi d'elles. En aquells casos en els quals l'acompanyant, responsable del menor, no fos pare o tutor, aquest haurà de presentar la deguda autorització en la qual ha de constar les dades personals del participant menor de 14 anys, així com les dades personals del responsable del mateix. Aquesta autorització haurà d'anar signada degudament pels pares o tutors del menor.

Les places per participar en la Mollerussa Lan Party són limitades i per estricte ordre d'arribada dels formularis d'inscripció degudament complementats, sempre que el pagament s'hagi realitzat i validat. L'associació Mollerussa Lan Party es reserva la facultat d'adoptar criteris alternatius en determinades circumstàncies, sense necessitat de previ avís.

En el supòsit de no quedar places vacants, s'enviarà una comunicació a l'interessat indicant-li la seva inclusió en la llista d'espera, no procedint el cobrament de la quota fins que no se li assigni una plaça per a l'organització.

Els participants hauran de tenir un mitjà d'identificació personal, ja sigui DNI o passaport, per identificar-se en el moment en què ho requereixi qualsevol membre de l'organització.

L'organització es reserva el dret d'admissió de les sol·licituds de participació de l'esdeveniment. L'import de la quota d'inscripció d'aquelles sol·licituds que per qualsevol causa no siguin admeses, serà reintegrat al seu titular.

Tornejos 2020

League Of legends

Tornejos 2020

23/08/2018 0:00:00

League Of legends

League Of legends
League Of legends

TEAMFIGHT TACTICS 1V1

Tornejos 2020

01/10/2019 0:00:00

TEAMFIGHT TACTICS 1V1

TEAMFIGHT TACTICS 1V1
TEAMFIGHT TACTICS 1V1

HearthStone

Tornejos 2020

12/07/2015 0:00:00

Torneig HearthStone, Mollerussa lan party

HearthStone
HearthStone

Valorant

Tornejos 2020

30/10/2020 0:00:00

Torneig Valorant , Mollerussa lan party

Valorant
Valorant

Patrocinador Principal MLP Virtual

Col·laboradors