Tornejos

Counter Strike

12/07/2015 0:00:00

 

CSGO (PC)


1er Classificat 2on Classificat 3er Classificat
1000€500€250€

Normes específiques per a la competició

Regles Oficials

 • Els partits es jugaran en dues meitats de 15 rondes cadascuna amb cada equip jugant una meitat de T i una altra de CT.
 • Els partits finalitzaran en el moment en què un dels dos equips arribi a 16 rondes guanyades.
 • En cas que es produeixi empat transcorregudes les 30 rondes es realitza una prorroga de 6 rondes 3 CT i 3 T amb 10.000 de diners en iniciar cada part, en el cas que es produeixi un altre empat es tornarà a realitzar una altra prorroga fins que es decideixi el guanyador.
 • Per a triar l'equip que començarà en cada bàndol es farà a ganivet.

Configuració

S'utilitzarà la configuració per a tornejos oficials.

Accions NO permeses

 • L'ús de qualsevol tipus de bug dins del joc
 • Scripts Il·legals - Tots els scripts, exclosos els de compra, estan prohibits.
 • L'ús de qualsevol tipus de cheats (p. ex. Aimbot, wallhack, multihack) serà penalitzat amb l'expulsió total del torneig.
 • Si un equip no arriba a temps a un partit, tindrà 10 minuts per presentar-se sinó, aquest perdrà automàticament el partit 16:0.
 • Sortir d'un servidor durant un partit sense causa justificada està prohibit.
 • No estan permesos els insults ni per say, ni verbalment, el jugador que no respecti aquests termes serà desqualificat sense previ avís.
 • Servidors
 • Els partits es jugaran als servidors habilitats de la MLP o a través de la plataforma indicada.

Mapes

 • Dust2
 • Inferno
 • Train
 • Mirage
 • Nuke
 • Overpass
 • Vertigo

* Es vetarán els mapes abans de l’inici dels partits, ja sigui BO1 o BO3.

Desenvolupament

Els equips s'hauran de presentar 10 minuts abans de l'hora prevista a la zona de admins per confirmar la seva presència.
En cas de no presentar-se a l'hora prevista s'iniciarà un període de temps de 10 minuts transcorregut el qual l'equip no presentat obtindrà una derrota. En cas de presentar-se durant aquest període es començarà el partit amb normalitat.

Condicions de participació

 • Participant en el torneig tots els jugadors accepten aquest reglament i les seves possibles penalitzacions.
 • La violació de qualsevol norma podrà ser penalitzada amb la derrota de l'equip infractor o amb l'expulsió del torneig.
 • Només es podran dirigir als Admin els capitans dels equips.
 • Les reclamacions s'han de comunicar al admin en l'intermedi o en finalitzar el partit, mai durant el transcurs del mateix, excepte quant hi ha pausa.
 • L’admin del torneig té el dret de desqualificar qualsevol participant segons el seu criteri, en qualsevol moment del torneig i sense previ avís.
 • Els equips són responsables de l'actuació dels seus jugadors.

Cheats i bugs

 • L'ús de software o hardware que modifiqui el funcionament del joc serà penalitzat amb l'expulsió del torneig.
 • Els jugadors són responsables de conèixer els possibles bugs o exploits del joc.
 • Qualsevol jugador que intenti usar bugs o exploits serà desqualificat. En cas de dubte sobre algun bug concret els equips hauran de preguntar als admins del torneig.
 • Queda totalment prohibit marcar les pantalles amb punts.

Errors tècnics

 • Si fallés l'ordinador d'un dels participants abans d'haver-se jugat tres rondes d'una meitat es reiniciaria per complet. Passades les tres rondes es pausa al començament de la ronda i s'esperaria fins que el participant hagi entrat de nou al servidor. En cap cas es reajustarà els diners.
 • En cas que el servidor proveït per l'organització fallés durant les tres primeres rondes d'una meitat el partit es començaria de nou.

Normes generals

 • Les normes poden ser subjectes a canvis sense previ avís en el moment que els admins ho requereixin.
 • Qualsevol norma no contemplada en aquest reglament i que atengui a una decisió delicada, la prendran els administradors en el moment que succeeixi.
 • Els clans han de mostrar i mantenir les bones formes i educació amb els adversaris i els administradors de cada partit. Els insults o qualsevol tipus de desqualificació podran ser motiu suficient per sancionar a un jugador o a l'equip al qual pertany.
 • La participació en el torneig implica l'acceptació de totes les seves regles. El desconeixement d'una regla no justificarà en cap cas el seu incompliment.
 • L'organització es reserva el dret de modificar les normes en qualsevol moment sense previ avís als participants.
 • La participació en el torneig implica l'acceptació de les decisions que prenguin els organitzadors del torneig. Les decisions que prenguin els organitzadors prevaldran sobre les normes.
 • L'ús de cheats o qualsevol programa extern al joc que modifiqui el seu comportament queda terminantment prohibit i suposarà la desqualificació de l'infractor.
 • L'ús de bugs o exploits també queda prohibit i la seva utilització pot suposar la sanció de l'infractor.
 • Totes les reclamacions seran resoltes abans de l'inici de la següent ronda.

* Encara que està permès estar inscrit en més d'un torneig en cas que a un jugador li coincideixin dos partits simultanis de dos jocs diferents serà la seva decisió triar a quin torneig vol presentar-se, amb la possibilitat de quedar desqualificat en l’altre torneig.

Caixes laterals

Premis

Caixes laterals

23/08/2018 0:00:00

Llistat de premis de la mollerussa lan party 2018, mlp 2018

Premis
Premis

Horaris

Caixes laterals

08/08/2017 0:00:00

Horaris

Horaris
Horaris

Xerrades

Caixes laterals

21/10/2016 0:00:00

Xerrades

Xerrades
Xerrades

Tornejos 2019

FIFA 20

Tornejos 2019

22/09/2018 0:00:00

FIFA 20

FIFA 20
FIFA 20

League Of legends

Tornejos 2019

23/08/2018 0:00:00

League Of legends

League Of legends
League Of legends

Counter-Strike

Tornejos 2019

23/08/2018 0:00:00

Counter-Strike

Counter-Strike
Counter-Strike

Altres Jocs

Tornejos 2019

23/08/2018 0:00:00

Altres Jocs

Altres Jocs
Altres Jocs

Col·laboradors

Instagram @Mollerussalanparty